Welkom bij PRINCE2® 2017 Blog

Onderwerpen

Inleiding
Overview

Inleiding Thema's
Business case
Organisatie
Kwaliteit
Plannen
Risico
Wijziging
Voortgang

Inleiding Processen
Opstarten van een project
Sturen van een project
Initiëren van een project
Managen van een faseovergang
Beheersen van een fase en Managen productoplevering
Afsluiten van een project

Overwegingen en praktische toepassing
Managementproducten

Overview

De hoofdstukken 1 t/m 4 geven een inleiding voordat de thema's (hoofdstukken 5 t/m 12) aan bod komen.
In hoofdstuk 13 t/m 20 worden de processen behandeld.
Praktische overwegingen om PRINCE2 te adopteren worden in hoofdstuk 21 uiteengezet.
Waarna in de bijlagen vooral de management producten, rollen & verantwoordelijkheden en productgericht plannen toegelicht worden .
Zie de figuur hieronder (overdruk uit PRINCE2 toegepast).

Na een algemeen hoofdstuk over de structuur van PRINCE2, wordt in hoofdstuk 2 "de karakteristieken van een (PRINCE2) project" beschreven. Weinig nieuws onder de zon; wel een korte paragraaf m.b.t. "Toepassen van PRINCE2" in relatie tot:

  • Standaarden & methoden
  • Gebruik van bedrijfsstandaarden
  • Leveringsaanpak: waterval of agile
  • Meten van succes
  • P3M3 maturity model

  • De principes in hoofdstuk 3 zijn niet veranderd.

    Hoofdstuk 4 "Tailoring and adopting PRINCE2" is te downloaden . Dit hoofdstuk gaat naast embedding vooral in op de tailoring van PRINCE2 bij verschillende situaties (bijv. Agile aanpak van projecten)

    PRINCE2® is a Registered Trade Mark of Axelos Limited