Welkom bij PRINCE2® 2017 Blog

Onderwerpen

Inleiding
Overview

Inleiding Thema's
Business case
Organisatie
Kwaliteit
Plannen
Risico
Wijziging
Voortgang

Inleiding Processen
Opstarten van een project
Sturen van een project
Initiëren van een project
Managen van een faseovergang
Beheersen van een fase en Managen productoplevering
Afsluiten van een project

Overwegingen en praktische toepassing
Managementproducten

Initiëren van een project

Principieel hetzelfde gebleven. Wel is het op maat maken, dat eerst onderdeel uitmaakte van de activiteit PID samenstellen, als aparte activiteit benoemd: Tailoring vereisetn afspreken (voorafgaand aan het bepalen van de approaches).
De management strategieën zijn hernoemd naar "approaches" . En zoals bij het thema Wijziging beschreven, heeft configuratie management een minder prominente rol gekregen en is de Configuration Management Strategy hernoemd naar Change control approach (wijzigingsmanagementaanpak).
In dit IP proces dient de keuze van wel/niet agile werken gemaakt te worden, de Projectproductbeschrijving fungeert hierbij als de requirements voor het project.
Als er gekozen wordt voor agile dan dienen de rollen daarop aangepast te worden.

PRINCE2® is a Registered Trade Mark of Axelos Limited