Welkom bij PRINCE2® 2017 Blog

Onderwerpen

Inleiding
Overview

Inleiding Thema's
Business case
Organisatie
Kwaliteit
Plannen
Risico
Wijziging
Voortgang

Inleiding Processen
Opstarten van een project
Sturen van een project
Initiëren van een project
Managen van een faseovergang
Beheersen van een fase en Managen productoplevering
Afsluiten van een project

Overwegingen en praktische toepassing
Managementproducten

Afsluiten van een project

Tot slot is ook Afsluiten van een project principieel hetzelfde gebleven.
De activiteit "Producten overdragen" hoeft hier niet van toepassing te zijn omdat producten al in voorgaande fasen zijn opgeleverd (agile). Vanwege retrospectives in een agile-omgeving zijn leerpunten ook al geïdentificeerd en blijft vooral een "formeel" proces over.

PRINCE2® is a Registered Trade Mark of Axelos Limited