Welkom bij PRINCE2® 2017 Blog

Onderwerpen

Inleiding
Overview

Inleiding Thema's
Business case
Organisatie
Kwaliteit
Plannen
Risico
Wijziging
Voortgang

Inleiding Processen
Opstarten van een project
Sturen van een project
Initiëren van een project
Managen van een faseovergang
Beheersen van een fase en Managen productoplevering
Afsluiten van een project

Overwegingen en praktische toepassing
Managementproducten

Overwegingen en praktische toepassing

Dit is het laatste hoofdstuk 21 "Practical considerations for organizational adoption".
Voor mij het moeilijkste onderdeel om te beschrijven, want er komen veel (deel)onderwerpen aan de orde (wat tot uitdrukking komt in 4 lagen (sub)paragrafen). Kijk zelf wat je ermee kan.
Dit hoofdstuk borduurt verder op paragraaf 4.4. "Adopting PRINCE2 in an organizational environment".
Het is mogelijk om hoofdstuk 4 over "Tailoring and adopting PRINCE2" gratis te downloaden.
Waar in de 2009 versie het aspect tailoring vooral geconcentreerd was in hoofdstuk 19 "Tailoring PRINCE2 to the project Environment" vinden we dat bij 2017 terug in hoofdstuk 4, 21, bij de thema's in de paragrafen x.3 "Guidance for effective ....[theme]" en bij de processen in de paragrafen x.5 "Tailoring guidelines".
Als trainer een leuke uitdaging om dit goed te mixen met de theorie en het basismodel van PRINCE2 (en daar ga ik op een ander moment nog eens rustig voor zitten ;-).
Vandaar dat het hier erg opsom-achtig is.

Hoofdstuk 21 bestaat uit 2 hoofdonderwerpen:
21.1 Tailoring PRINCE2 for an organization
21.2 Embedding PRINCE2 in the organization

In (te) korte sub paragrafen wordt het op maat maken beschreven in 21.1 waarbij maturity en het verplichte gebruik van een project lifecycle er voor mij uitspringen. Voor de volledigheid de indeling:
21.1 Tailoring PRINCE2 for an organization
21.1.1 Creating an organization's PRINCE2 based project management method
21.1.1.1 Understanding the drivers and objectives for adopting PRINCE2
21.1.1.2 Deciding who to involve
21.1.1.3 Using maturity models
21.1.1.4 Pulling the elements of PRINCE2 together
21.1.1.5 Project lifecycles
21.1.1.6 Managing the method
21.1.2 Creating tailoring rules and guidelines; zie daarvoor ook 2005-versie tabel 19.2:"Voorbeelden van projecten met verschillende schaalgroottes".
21.1.3 Examples of how organizations have tailored PRINCE2

In (te) korte sub paragrafen wordt het inbedden beschreven in 21.2 waarbij het vooral gaat om het veranderen van de manier waarop de organisatie projectmatig werkt, met visie op de toekomst van projectmatig werken; en het op een juiste wijze uitrollen van projectmanagement in de organisatie.
21.2 Embedding PRINCE2 in the organization
21.2.1 Management of change
21.2.1.1 Changing the way people work
21.2.1.2 Design of the future state; hierbij wordt verwezen naar het POTI-model in MSP.
21.2.2 Consistently deploying the method
21.2.2.1 Ensure consistency across all impacted parts of the organization
21.2.2.2 Big bang approach
21.2.2.3 Incremental approach
21.2.2.4 Track progress of the change
21.2.3 Building and sustaining maturity; het borgen van de methode.
21.2.4 Examples of how organizations have embedded PRINCE2
Uiteindelijk heb ik de kern van 16 pagina's manual kunnen vervatten in 2 A4-tjes, maar zoals eerder beschreven ga ik dit nog eens laten bezinken hoe dit in de training verwerkt kan worden.

PRINCE2® is a Registered Trade Mark of Axelos Limited