Welkom bij PRINCE2® 2017 Blog

Onderwerpen

Inleiding
Overview

Inleiding Thema's
Business case
Organisatie
Kwaliteit
Plannen
Risico
Wijziging
Voortgang

Inleiding Processen
Opstarten van een project
Sturen van een project
Initiëren van een project
Managen van een faseovergang
Beheersen van een fase en Managen productoplevering
Afsluiten van een project

Overwegingen en praktische toepassing
Managementproducten

Managementproducten

In deze onderdeel (bijlage A in het boek) worden de 3 typen producten langsgelopen met hun veranderingen, als dat van toepassing is. Een productnaam zonder verdere tekst geeft dan ook aan dat er aan dat product (bijna) niets veranderd is.
Informatiestromen bij agile zijn meer gebaseerd op pull (informatie vergaren) dan op push (rapporteren); denk aan daily stand-ups en radiators.
Onderaan is een tabel opgenomen waarin ik de relaties tussen thema's en management producten heb gemodelleerd. Het is mijn visie, maar producten kunnen bij meerdere thema's toegepast worden, en ik hoor het graag als u een andere lezing hebt.

Een aantal management producten zijn aangepast, er zijn geen producten toegevoegd of verwijderd. Naast gewijzigde naamgeving zijn er een aantal producten waarvan PRINCE2 geen "sjabloon" meer geeft. Daarnaast worden er in de procesbeschrijvingen input en output "producten" genoemd zoals "follow-on-action recommendations" of "approved record(s)". Deze staan niet in de bijlage A van het boek en worden hier niet genoemd
Hieronder wordt een overzicht gegeven met hun aanpassing; verdeeld in de 3 typen: baselines, records of bestanden en rapporten.
Baseline managementproducten definiëren aspecten van het project en zijn onderhevig aan wijzigingsbeheer:
A.1 Benefits management approach: Voorheen benefits review plan
A.2 Business case: Beschrijving enigszins aangepast
A.3 Change control approach: Voorheen configuration management strategy, de onderdelen configuratiemanagementprocedure en procedure voor issue- en wijzigingsbeheer zijn samengevoegd tot "Issue management and change control procedure"
A.5 Communication management approach: Voorheen communication management strategy
A.16 Plan (covers project plans, stage plans, exception plans and, optionally, team plans)
A.17 Product description
A.19 Project brief
A.20 Project initiation documentation (PID)
A.21 Project product description
A.22 Quality management approach: Voorheen quality management strategy
A.24 Risk management approach: Voorheen risk management strategy
A.26 Work package: Het onderdeel "Eisen configuratiemanagement" heet nu "change control requirement"


Records zijn dynamische managementproducten die informatie bijhouden over de projectvoortgang:
A.6 Configuration item record: PRINCE2 geeft hiervan geen samenstelling, format en presentatie of kwaliteitscriteria meer
A.7 Daily log: PRINCE2 geeft hiervan geen samenstelling, format en presentatie of kwaliteitscriteria meer
A.12 Issue register
A.14 Lessons log
A.23 Quality register
A.25 Risk register
Makkelijk te onthouden: configuratie management krijgt al minder aandacht en de samenstelling van een dagelijks logboek aangeven is wel erg veel detail.

Rapporten zijn managementproducten die een momentopname geven van de status van het project:
A.4 Checkpoint report
A.8 End project report
A.9 End stage report
A.10 Exception report
A.11 Highlight report
A.13 Issue report
A.15 Lessons report: PRINCE2 geeft hiervan geen samenstelling, format en presentatie of kwaliteitscriteria meer
A.18 Product status account: PRINCE2 geeft hiervan geen samenstelling, format en presentatie of kwaliteitscriteria meer; dit is een rapportage van de configuration item records, waarvan ook al geen samenstelling meer van werd gegeven
Wat opvalt dat een product status account alleen als input product gebruikt wordt, en nergens als output product wordt aangegeven.

PRINCE2® is a Registered Trade Mark of Axelos Limited