Welkom bij PRINCE2® 2017 Blog

Onderwerpen

Inleiding
Overview

Inleiding Thema's
Business case
Organisatie
Kwaliteit
Plannen
Risico
Wijziging
Voortgang

Inleiding Processen
Opstarten van een project
Sturen van een project
Initiëren van een project
Managen van een faseovergang
Beheersen van een fase en Managen productoplevering
Afsluiten van een project

Overwegingen en praktische toepassing
Management producten

Business case

Principieel is er aan het business case thema niet veel veranderd, de PRINCE2-aanpak is gebleven.
Er is meer aandacht voor scope, requirements en "benefits"/voordelen.
Het Benefits Review Plan is hernoemd naar benefits management approach (wijziginsmanagementaanpak), maar inhoudelijk niet veranderd.
De inhoudsopgave van de business case in het hoofdstuk is verdwenen (nog wel in bijlage A) en het hoofdstuk is aangevuld met een paragraaf die praktische tips geeft, o.a. m.b.t.:

  • de presentatievorm
  • het gebruiken van de specialistische producten, daarin zit het voordeel; oplevering alleen is niet voldoende
  • klanten en leveranciers hebben ieder hun eigen business case
  • de business case kan afhankelijk zijn van een programma
  • agile projecten
  • technieken voor investeringsbeoordeling

  • PRINCE2® is a Registered Trade Mark of Axelos Limited