Welkom bij PRINCE2® 2017 Blog

Onderwerpen

Inleiding
Overview

Inleiding Thema's
Business case
Organisatie
Kwaliteit
Plannen
Risico
Wijziging
Voortgang

Inleiding Processen
Opstarten van een project
Sturen van een project
Initiëren van een project
Managen van een faseovergang
Beheersen van een fase en Managen productoplevering
Afsluiten van een project

Overwegingen en praktische toepassing
Managementproducten

Kwaliteit

Principieel niet veel veranderd, de PRINCE2-aanpak is gebleven.
Ook aan de techniek voor Kwaliteitsreview is weinig veranderde, wel zijn m.b.t. de rollen praktische tips opgenomen. Eze techniek is echter geen examenstof meer voor het Foundation examen.
De Quality Management Strategy is hernoemd naar quality management approach (kwaliteitsmanagementaanpak).
Een aanpassing betreft Quality assurance. Men praat nu over "Independent QA":
"Although PRINCE2 does not adress QA, it is a good practice to include it in the project's quality management approach". Het is echter geen requirement conform par. 8.2. De tabel in versie 2009 waarin PA en QA worden vergeleken is nu dan ook verdwenen.

In de paragraaf tailoring en "guidance" komen de volgende aspecten aan bod:

  • De kosten van het corrigeren van kwaliteitsproblemen
  • Afstemming met bedrijfs- en externe normen
  • Kwaliteit en opleverings benaderingen
  • Kwaliteit en projecten binnen een programma of portfolio
  • Prioriteren van acceptatiecriteria
  • Acceptatiecriteria die evolueren
  • Garantie maatregelen voor kwaliteit
  • De informatie die in het kwaliteitsregister is opgenomen

  • PRINCE2® is a Registered Trade Mark of Axelos Limited