Welkom bij PRINCE2® 2017 Blog

Onderwerpen

Inleiding
Overview

Inleiding Thema's
Business case
Organisatie
Kwaliteit
Plannen
Risico
Wijziging
Voortgang

Inleiding Processen
Opstarten van een project
Sturen van een project
Initiëren van een project
Managen van een faseovergang
Beheersen van een fase en Managen productoplevering
Afsluiten van een project

Overwegingen en praktische toepassing
Managementproducten

Voortgang

Principieel vind ik er niet veel niet veel aan veranderd, de PRINCE2-aanpak van het delegeren van toleranties en het benoemen van de 6 tolerantiegebieden is gebleven.
De aanpassingen zijn vooral tekstueel.
De beschrijvingen zijn minder uitvoerig, waardoor de omvang van het hoofdstuk minder is geworden.
De fasering is verplaatst van het thema Voortgang naar Plannen
De producten waarmee beheersing mogelijk is zijn minder uitvoering beschreven (er wordt verwezen naar de bijlage) en het Daily Log is daarbij verdwenen
Fasen zijn nog steeds een aspect van beheersing, maar de technische fase wordt niet meer benoemd.
Ook de beschrijving van de beheersinstrumenten van de Stuurgroep en Projectmanager is kernachtig op een andere manier verwoord. Dit betrof:

 • Autorisaties
 • Informatie over de voortgang
 • Afwijkingen buiten toleranties en wijzigingen
 • En is aangepast naar

 • Delegeren
 • Gebruik van managementfasen
 • Tijdgedreven en gebeurtenisgedreven voortgangsrapportage en reviews
 • Principe van management by Exception
 • In de paragrafen "Guidance" en "Techniques" komen (heel kort) aspecten aan bod zoals:

 • Alignment met bedrijfsprocessen op het gebied van governance
 • Programma- en portfolio beheersing
 • Leveringsaanpak (delivery approach): bijv. in Agile is er frequente levering van producten
 • Voortgang evaluatie technieken *)
 • Peer reviews *)
 • *) de paragraaf "Techniques" bevat vooral praktische voorbeelden (niet voor het examen)

  PRINCE2® is a Registered Trade Mark of Axelos Limited